Khóa đặc biệt.

About this Course

Khóa học: 3 tuổi - 6 tuổi
Số lượng tuyển sinh: Đang tuyển

Trẻ sẽ được học cùng giáo viên dạy tiếng Anh bản xứ. Đây là chương trình có các hoạt động đọc sách tranh, tiếp xúc với tiếng Anh thông qua trò chơi, vừa học vừa hội thoại hàng ngày và từng chút nâng cao khả năng ngoại ngữ của các bạn nhỏ.

184102336_255032459698990_8839738597857995571_n