Khóa mẫu giáo

About this Course

Khóa học: Từ 4 Tuổi tháng đến 6 tuổi
Số lượng tuyển sinh: 20

Để mọi trẻ đều vui vẻ thoải mái, luôn luôn bồi dưỡng tinh thần tập thể chẳng hạn như chào hỏi hay cách ứng xử trong bữa ăn, v.v. Ngoài ra, trong các hoạt động chung với bạn bè, để trẻ tự mình triển khai trò chơi, trải nghiệm sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật cùng nhau. Sau đó, khi trẻ lên 5 ~ 6 tuổi, dưới cơ sở là trải nghiệm từ 5 khung thời gian Asahi, thông qua các hoạt động chủ đề trong đó, trẻ mở rộng trí tưởng tượng và suy nghĩ về mọi thứ, truyền đạt cảm xúc của mình cho đối phương, và ngược lại biết lắng nghe suy nghĩ của bạn bè, cảm nhận tình cảm, cảm xúc phong phú, đôi lúc làm lành thỏa hiệp, tập trung vào “những thứ mình quan tâm, hứng thú”.

181956532_255032516365651_7806535851587454079_n