Ông Katayama Yoshiaki

Chủ tịch tổ chức phúc lợi xã hội Tanenokai

Các chương trình và phương pháp giáo dục của Hiệp hội hạt giống đặc biệt xuất sắc trên cả “giáo dục mầm non kiểu Nhật” thông thường, trong từng lĩnh vực và mỗi một nội dung trải rộng đa nhánh từ sinh hoạt của trẻ cho đến nghệ thuật, thể dục thể thao đều được đánh giá cao. Hơn nữa, chúng tôi sẽ đề cập tới bí quyết và cấu trúc của hệ thống giúp thẩm thấu một phương pháp hay chương trình dạy cho giáo viên gọi là “chia sẻ và nhìn lại”. Chúng tôi sẽ kết hợp giáo dục toàn diện như nói trên và hỗ trợ tại Việt Nam.