Ông Ishikawa Shinjiro

Chủ tịch Asahi Global Education

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc thành lập trường mầm non đầu tiên tại Hà Nội liên kết với Tổ chức Giáo dục Quốc tế ATI Việt Nam. Trường mầm non Asahi Global lấy nền tảng là giáo dục trẻ em theo phong cách Nhật Bản mới do Tổ chức phúc lợi xã hội hiệp hội hạt giống điều hành 17 cơ sở chăm sóc giáo dục trẻ mầm non và hai cơ sở cho trẻ nhi đồng ở Nhật Bản thực hiện. Thêm vào đó, nhà trường muốn kế thừa phát huy sự kiện và văn hóa Việt, trân trọng môi trường xã hội người dân địa phương yêu thương bảo vệ trẻ em. Từ đó, chúng tôi sẽ kết hợp, triển khai các ý tưởng và phương pháp mới cho giáo dục trẻ mầm non từ cả hai quốc gia.