Cô Takezawa Akemi

Giám đốc được bổ nhiệm đặc biệt tại Việt Nam

Thế giới hiện tại đang ở trong đại dịch và đang phải đối mặt với nhiều thách thức khác nhau. Khó có thể tưởng tượng được trẻ em trong tương lai khi lớn lên, thế giới sẽ thay đổi như thế nào?
Bất kể trong thời đại nào, chúng ta cũng sẽ cần phải suy nghĩ sâu sắc hơn về những gì mình nên làm, tôn trọng và giao tiếp với người khác qua lời nói, tăng cường khả năng thích ứng với thời đại.
Trẻ em vốn dĩ có rất nhiều khả năng khác nhau. Để phát huy hết sức mạnh đó, nhà trường sẽ tích lũy thực hành thông qua phương pháp giáo dục 5 khung thời gian của Asahi, đồng thời trân trọng những nét văn hóa được lưu truyền tại Việt Nam thông qua các sự kiện.
Cô rất mong chờ sẽ được gặp các con.