Giao lưu trực tuyến giữa các bé ở Nhật Bản và Việt Nam

Hình ảnh về buổi giao lưu trực tuyến giữa học sinh tại Hà và Trường Arute Kodomo tại Tokyo.
Các bạn nhỏ tại Nhật đã chào các bạn bằng tiếng Việt rất dễ thương.

Ngoài ra các bạn nhỏ còn hát tặng nhau bài hát Maruiichi(まあるいいのち) của Nhật nữa!

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *