Ý kiến 2

Mình muốn con mình học được phong cách sống tự giác của trẻ em Nhật Bản. Mình xem trên mạng thấy rất cần thiết cho con mình. Tìm hiểu nhiều nơi mình chọn Asahi Global Kindergarten.