Ý kiến 1

Sau khi  từ Nhật Bản về tôi muốn tìm một nơi tương tự với môi trường mà con tôi đã sống ở Nhật và tôi đã chọn Asahi Global Kindergarten.